Home / Posts / Ατύχημα χαρακτηρίζεται η επαγγελματική κώφωση

Ατύχημα χαρακτηρίζεται η επαγγελματική κώφωση

Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καταθέσω κάποιους προβληματισμούς.

Μία από τις ασθένειες της εμπλοκής στην live ηχοληψία είναι η επαγγελματική κώφωση. Σε κανένα εκπαιδευτικό επίπεδο  δευτεροβάθμια ,Ι.Ε.Κ, τριτοβάθμια ακόμη και στη δια βίου μάθηση  δεν γίνεται λόγος για τον θόρυβο. Εύλογα λοιπόν να μην είναι κανείς ενημερωμένος  γι’ αυτόν τον επαναλαμβανόμενο κίνδυνο που βρίσκονται όσοι εργάζονται σε χώρους με live συναλίες ή εταιρίες ενοικιάσεως συναυλιακού εξοπλισμού .

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Βασίλη Πρασσά (Εξειδικευμένος Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων)   «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-Πρακτικό Γραφείο» – Β’ ΕΚΔΟΣΗ 2015   στο www.e-forologia.gr

Διαβάζω επισημαίνω και σχολιάζω :

Υποχρεώσεις εργοδότη

 

  •  Ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Σχόλιο: Αναρωτιέμαι αν κάποια εταιρία ή μαγαζί έχει πιστοποίηση, ή έστω έχει ενημερωθεί σχετικά με την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία. Ο Τεχνικός Ασφαλείας που είναι και τι κάνει;

Αν  γνωρίζετε εταιρία ή μαγαζί  στείλτε e-mail στο info@stayingalive.gr και  θα διαφημιστεί δωρεάν.

Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ πάντως.

 

 

  • Να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Σχόλιο: Γάντια μεταφοράς φορτίων, ωτοασπίδες, παπούτσια καπέλα κλπ δηλαδή

 

Αν  γνωρίζετε εταιρία στείλτε e-mail στο info@stayingalive.gr και θα διαφημιστεί  δωρεάν.

Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ πάντως.

 

 

  •  Σύμφωνα με το Π.Δ.17/1996 για όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κ.λπ.) ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών.

 

Αν  γνωρίζετε εταιρία  στείλτε e-mail στο info@stayingalive.gr και εμείς θα τη διαφημίσουμε δωρεάν.

Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΜΙΑ πάντως.

  •   Αν με δικαστική απόφαση βεβαιωθεί ότι το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη, τότε αυτός υποχρεώνεται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. κάθε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε και παροχή που προκλήθηκε από τη χορήγηση στο μισθωτό παροχών λόγω του ατυχήματος, στον παθόντα ή σε περίπτωση θανάτου στους κληρονόμους του και τη διαφορά μεταξύ του ποσού της κατά τον Α.Κ. αποζημίωσης που επιδικάστηκε και του ολικού ποσού των παροχών που θα χορηγηθούν.

Αν γνωρίζετε εργαζόμενο ( του χώρου ) ασφαλισμένο στο ΙΚΑ  για την ειδικότητα και δεν  ασκεί εργασία εκτός έδρας παράνομα στείλτε e-mail στο info@stayingalive.gr και εμείς θα  διαφημίσουμε δωρεάν τον εργοδότη του.

 

  • Αντίθετα σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Α.Ν.1846/1951 απαλλάσσεται ο εργοδότης της ανωτέρω ειδικής καταβολής αποζημιώσεως στον παθόντα, όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. το οποίο εκ της ασφαλιστικής σχέσης του καταβάλλει τις νόμιμες παροχές ασθενείας, σύνταξης κ.λπ.

 

Δε φτάνει που έχεις κουφαθεί , δε μπορείς να αποδείξεις ότι είναι επαγγελματική η κώφωση γιατί δεν έχεις ένσημα στο ΙΚΑ, όπου έτσι μόνο αναγνωρίζεται !

Ως εργατικά διακρίνουμε τα ακόλουθα:

  • α) ατύχημα κατά την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. τραυματισμός κατά την εργασία),
  • β) με αφορμή την εργασία (π.χ. μεταφορά εργαζομένων προς το χώρο ή από το χώρο εργασίας),
  • γ) επαγγελματικές ασθένειες (οι οποίες προήλθαν λόγω της εργασίας).

Ο όρος «ατύχημα» σύμφωνα με τη ασφαλιστική νομοθεσία νοείται το «βίαιο συμβάν που επέρχεται κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτή συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής ασθένειας» (άρθρο 8 Α.Ν.1846/51).

Ο όρος «εργατικό ατύχημα» σύμφωνα με τη ασφαλιστική νομοθεσία νοείται το «βίαιο συμβάν ή θάνατος ή ανικανότητα ή η επιδείνωση προϋπάρχουσας νόσου του ασφαλισμένου που προκλήθηκε από ένα βίαιο εξωτερικό περιστατικό που συνέβη κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξαιτίας αυτής και συνδέεται με την εργασία άμεσα ή έμμεσα σε σχέση αιτίου προς αποτέλεσμα».

“Ο νοών νοείτω ” και όποιος θέλει μετάφραση από τα Αρχαία να επικοινωνήσει με στο  mika@stayingalive.gr 

Μιχάλης Σπανός

Creative Commons License https://stayingalive.gr is licensed by Stayingalive.gr under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
Αρέσει σε %d bloggers: