Δωρεάν πολυκάναλη βιβλιοθήκη

Mixing Secrets

 For The Small Studio
Δωρεάν πολυκάναλη βιβλιοθήκη

Παρακάτω υπάρχει μία λίστα από projects τα οποία μπορείτε ελεύθερα να κάνετε downloaded με σκοπό την πρακτική σας εξάσκηση σε μίξεις .

Όλα αυτά τα projects εμφανίζονται ως ZIP archives που περιέχουν ακομπρεσάριστα WAV αρχεία (24-bit or 16-bit resolution and 44.1kHz sample rate). Γιά μέγιστη ευελιξία , οι συνεισφέροντες (ηχολήπτες – καλλιτέχνες) έκαναν κάθε προσπάθεια να παρέχουν audio ‘σειρές’, δίχως φίλτρα και FX .

Όταν εισάγετε μιά πολυκάναλη ηχογράφηση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κανάλια ξεκινούν την ίδια χρονική στιγμή στο DAW’s timeline. (Download problems?)

Επιπροσθέτως στα Full Multitrack πακέτα, υπάρχουν και quick-download Edited Excerpt versions που εισάγονται με ‘bite-sized’ mixing assignments που ταιριάζουν σε διδασκαλία σε αίθουσες. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντοτε κάποιο preview γιά εύκολη ακρόαση ενόσω περιηγείστε στον ιστότοπο.

Όλα τα downloads από την ιστοσελίδα παραχωρούνται δίχως κόστος και μόνο γιά επιμορφωτικό σκοπό.Το υλικό που εμπεριέχεται δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιά εμπορικό σκοπό ,δίχως την άμεση άδεια των δικαιωμάτων που έχουν οι κάτοχοι αυτών.Γιά φιλοξενούμενα projects ,παρακαλώ συμβουλευτείτε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης.

 

 

(Usage FAQs: portfolios, research, publicity, competitions, teaching materials…)

 

 

SUGGESTED MULTITRACKS FOR NEWBIES

 

Visit The Discussion Zone!
Share mixes, swap feedback, and get more info about the library’s multitracks.
Learn more…

 

Acoustic / Jazz / Country / Orchestral

 

  • Camilla Francesca Bull: ‘Va! Laisse Couler Mes Larmes’ & ‘W.A.Mozart’s ‘Voi Che Sapete”Style: Classical Opera (back to top)

    Support her by clicking here.

  • David Youngs: Transience (Album Selection)Style: Intricate Solo Acoustic Guitar (back to top)

    Although these solo guitar instrumentals aren’t really multitracks as such, they’re still excellent mixing practice because of the incredibly wide range of playing techniques David uses, including complex rhythmic tapping techniques. Support him by clicking here.