Αudio connectors ground loops και matrix προσαρμογής

πίνακας προσαρμογών Ballance–> Unballanced και το αντίστροφο