Home / Posts / Πόσο επαγγελματίες είναι οι επαγγελματίες;

Πόσο επαγγελματίες είναι οι επαγγελματίες;

Το θέμα  της επαγγελματικής ταυτότητας πρέπει να λυθεί και να μη μετατίθεται στους νέους, οι οποίοι έχουν ενθουσιασμό, φιλοδοξίες αλλά και άγνοια κινδύνου. Για αυτά που συμβαίνουν στο χώρο μας δεν ευθύνεται κανένας άλλος, παρά μόνον εμείς οι “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ” που δεν έχουμε κανόνες. Για την πιστοποίηση των επαγγελμάτων υπεύθυνος φορέας είναι ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού).  Στον κατάλογο επαγγελμάτων του, ωστόσο, αναφέρονται δύο ειδικότητες που σχετίζονται με το επάγγελμά μας (αναλυτική περιγραφή παρακάτω) και επιπλέον ο ίδιος φορέας πιστοποίησης επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν χωρίς να κάνει κάτι γι’αυτό, όπως θα όφειλε , είτε αυτός είτε το υπουργείο εργασίας και η ΓΣΕΕ.

Αναφορικά με τις ειδικότητες ο κ. Σαπουντζής, στο 1ο κεφάλαιο του βιβλίου του, αναφέρει όσες  εμπλέκονται στη πραγματοποίηση μιας συναυλίες περιγράφοντας αναλυτικά (εδώ περιγράφονται επιγραμματικά) τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε ειδικότητας και είναι οι παρακάτω:

 “Live Sound – Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη”

 • Τεχνικός Διευθυντής- Τεχνικός Ασφαλείας
 • Production Manager (Διευθυντής Παραγωγής)
 • Εταιρία ενοικιάσεων οπτικοακουστικού εξοπλισμού
 • Τεχνικός Ήχου F.O.H
 • Τεχνικός Ήχου Monitor
 • Συνεργείο ήχου
 • Φωτιστής
 • Συνεργείο φωτισμού
 • Διευθυντής Σκηνής
 • Τεχνίτες σκηνικών
 • Πυροτεχνουργοί
 • Συνεργείο Βίντεο
 • Λέϊζερ
 • Συνεργείο σκηνής – πύργων
 • Ηλεκτρολόγος
 • Γεννήτριες ( Η/Ζ)
 • Αναρριχητές
 • Φορτωτές
 • Χειριστές Ανυψωτικών
 • Stagehands
 • Εταιρία ενοικίασης μουσικών οργάνων
 • Καλλιτέχνης – Μουσικό συγκρότημα
 • Tour Manager
 • Κινητό Συνεργείο Ηχογραφήσεων (Mobile Recording Studio)
 • Τηλεοπτικό Στούντιο (TV Van)
 • Τροφοδοσία
 • Runner
 • Χειριστές Κανονιών
 • Χειριστής Γενικού Φωτισμού Χώρου
 • Πωλητες εμπορευμάτων
 • Οδηγοί
 • Τοπικός προμότερ
 • Προσωπικό Ασφαλείας
 • Προσωπικό Χώρου .

Οι κατηγορίες που μας απασχολούν  είναι δύο.

 • Η κύρια  κατηγορία, όπου εμπλέκονται επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα
 • και η κατηγορία με τα έμμεσα ή συναφή επαγγέλματα, τα οποία συνυπάρχουν αναλόγως των συγκυριών.

Κύρια  επαγγέλματα: 

Τεχνικός Διευθυντής- Τεχνικός Ασφαλείας, Stage Manager,  Αναρριχητές, Φορτωτές , Εταιρία ενοικίασης μουσικών οργάνων, Συνεργείο σκηνής – πύργων,  Τεχνικός Ήχου F.O.H, Τεχνικός Ήχου Monitor, Συνεργείο ήχου, Φωτιστής, Συνεργείο φωτισμού, Stagehands, Τεχνίτες σκηνικών, Συνεργείο Βίντεο.

Συναφή επαγγέλματα:

Πωλητές εμπορευμάτων, Οδηγοί, Τοπικός προμότερ, Ηλεκτρολόγος,  Χειριστές Ανυψωτικών, Γεννήτριες ( Η/Ζ), Λέϊζερ, Καλλιτέχνης – Μουσικό συγκρότημα, Tour Manager, Runner, Πυροτεχνουργοί, Κινητό Συνεργείο Ηχογραφήσεων (Mobile Recording Studio),Τηλεοπτικό Στούντιο (TV Van), Τροφοδοσία, Χειριστές Κανονιών, Χειριστής Γενικού Φωτισμού Χώρου, Προσωπικό Ασφαλείας, Προσωπικό Χώρου .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π καταγράφονται μόνον δύο επαγγελματικά προφίλ και επισημαίνονται και οι αδυναμίες.

 Ηχολήπτης / τρια

Το επάγγελμα του Ηχολήπτη/τριας συγκεντρώνεται κυρίως σε δύο επαγγελματικούς χώρους με διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες συγκροτούν τις κύριες επαγγελματικές κατευθύνσεις του επαγγελματικού περιγράμματος: αυτή του Ηχολήπτη/τριας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και την επαγγελματική κατεύθυνση του Ηχολήπτη/τριας Ραδιοφωνίας.
Στον χώρο του Κινηματογράφου – Τηλεόρασης ο/η Ηχολήπτης/τρια είναι υπεύθυνος/η:
• για την καλλιτεχνική και τεχνική ποιότητα των ηχητικών εγγραφών, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές λήψεις,
• για τον χειρισμό και την σωστή λειτουργία των συσκευών εγγραφής, αναπαραγωγής και επεξεργασίας του ήχου, τις οποίες χρησιμοποιεί ο ίδιος/α και ο/η βοηθός του.
Στην Ραδιοφωνία ο/η Ηχολήπτης/τρια φροντίζει:
• για την τεχνική και καλλιτεχνική κάλυψη του προς εγγραφή, επεξεργασία ή μετάδοση από τον ραδιοσταθμό προγράμματος, και είναι ο μόνος/η που χειρίζεται τα μηχανήματα ήχου, είτε ο ήχος αυτός παράγεται και μεταδίδεται ταυτοχρόνως, είτε ηχογραφείται σε οποιαδήποτε μορφή ηχητικού υλικού ή ηλεκτρονικού υπολογιστή και μεταδίδεται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων ήχου ή οιασδήποτε άλλης μορφής, σε οποιονδήποτε χρόνο από τον ραδιοφωνικό σταθμό και η εργασία του/της πραγματοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του ραδιοσταθμού ή εκτός αυτών, όταν αυτό απαιτείται για την υλοποίηση του προγράμματος του ραδιοσταθμούς (ισχύουν δηλαδή τα προβλεπόμενα από την ΣΣΕ της 13ης Απριλίου 2009 που κατάρτισε η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με την Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Π.Κ 18/13-4-2009) η οποία κηρύχθηκε υποχρεωτική με την υπ αριθμ 19736/1574/11-6-2009 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1208/Β/19-6-2009) και επεκτάθηκε η ισχύς της σε ολόκληρη την Επικράτεια με την υπ’ αριθμ 21274 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1965/Β/10-9-2009).Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Εκτιμήσεις των εργαζομένων θεωρούν ότι στον επάγγελμα του Ηχολήπτη/τριας απασχολούνται περίπου 2.000 άτομα.

 • Ο/η Ηχολήπτης/τρια στον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση συνήθως εργάζεται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
 • Σε ότι αφορά το Ραδιόφωνο εργάζεται πάντα με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
 • Υπάρχουν βέβαια και Ηχολήπτες που είναι ιδιοκτήτες των στούντιο ηχογράφησης, στα οποία εργάζονται κυρίως οι ίδιοι ή προσλαμβάνουν άλλους ηχολήπτες με εξαρτημένη εργασία πλήρους απασχόλησης ή ημιαπασχόλησης.
 • Πολλοί Ηχολήπτες εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς όπως επίσης και στην δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία (ΕΡΤ) ως μόνιμοι ή συμβασιούχοι.

και επισημαίνει ο ΕΟΠΠΕΠ ….Ένα βασικό διαρθρωτικό πρόβλημα του επαγγέλματος είναι η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου και επιθεώρησης στους χώρους εργασίας του ηχολήπτη, με αποτέλεσμα να απασχολούνται ανειδίκευτοι εργαζόμενοι χωρίς θεωρητικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, με ελλιπή κατάρτιση, και χαμηλότερη της προβλεπόμενης μισθοδοσία, χωρίς να γνωρίζουν τους κανόνες συμπεριφοράς και κυρίως ασφάλειας, παρόλο που το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ορίζει με απόλυτη σαφήνεια ποιοι θα πρέπει να εργάζονται ως Ηχολήπτες. Αυτό έχει αποτέλεσμα στην ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, στην απαξίωση του επαγγέλματος και στην κρίση της απασχόλησης στον επαγγελματικό χώρο.

Οι τάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος συνδέονται και επηρεάζονται άμεσα από τις γενικότερες εξελίξεις του οπτικοακουστικού τομέα. Οι προοπτικές απασχόλησης εντοπίζονται κυρίως στον χώρο των συναυλιών.

Τεχνικός Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Ο/η Τεχνικός Επεξεργασίας Ήχου με χρήση Νέων Τεχνολογιών, είναι ο/η επαγγελματίας του χώρου της μουσικής βιομηχανίας και οπτικοακουστικών προϊόντων ο/η οποίος/α, εφαρμόζοντας σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής, είναι υπεύθυνος/η για την επεξεργασία και την τελική διαμόρφωση του μουσικού/ηχητικού υλικού από την εγγραφή έως την αποθήκευση του τελικού προϊόντος.

Υπάρχουσα κατάσταση απασχόλησης

Η εικόνα για την απασχόληση στο συγκεκριμένο επάγγελμα δεν καθίσταται σαφής από τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κατηγορίες των κλάδων που εντάσσεται το επάγγελμα κατά ΣΤΕΠ και ΣΤΑΚΟΔ περιλαμβάνουν και άλλα επαγγέλματα και ειδικότητες.

και επισημαίνει: Επιπλέον, η έλλειψη σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων είναι άλλος ένας λόγος ασαφούς εικόνας απασχόλησης του κλάδου.

Παρ’ όλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να αναγνωρίσει θετικά περιθώρια ανάπτυξης του συγκεκριμένου επαγγέλματος, σε σχέση και με τα στοιχεία ανάκαμψης που εμφανίζουν οι διάφοροι τομείς δραστηριοποίησης αλλά και με τα στοιχεία ανάπτυξης τομέων στους οποίους οι επαγγελματίες θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν, διευρύνοντας τα πεδία της εργασίας τους (internet, audio-visual games κ.ά.).

Άλλες πιστοποιημένες ειδικότητες δεν υπάρχουν …..(Υπάρχουν βέβαια ακόμη δύο εκείνη του Εικονολήπτη και εκείνη του Τεχνικού Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων που είναι άλλο επάγγελμα.)

Οι ελλείψεις στον κλάδο είναι διαπιστωμένες. Το ΣΤΑΖΟΕ τα τελευταία χρόνια κάνει σημαντικά βήματα για την επίλυση του θέματος, δίχως την υποστήριξη που πρέπει να έχει από τους “επαγγελματίες” του κλάδου.

Δε μένει παρά να υπάρξει συνειδητοποίηση του προβλήματος από όλους και κινητοποίηση για την επίλυση του.

Μιχάλης Σπανός

Πηγές άρθρου:

Παυλος Σαπουντζής  “Live Sound – Μιξάροντας Θεωρία με Πράξη”

ΕΟΠΠΕΠ :Ηχολήπτης/τρια

ΕΟΠΠΕΠ :Τεχνικός Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

ΕΟΠΠΕΠ :Επαγγελματικό Περίγραμμα Ηχολήπτη/τριας

ΕΟΠΠΕΠ: Επαγγελματικό Περίγραμμα Τεχνικού Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

ΣΤΑΖΟΕ :ΣΤΑΖΟΕ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Creative Commons License https://stayingalive.gr is licensed by Stayingalive.gr under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
Αρέσει σε %d bloggers: