Το καινοτόμο εργαλείο OiRA για την εκτίμηση κινδύνων στον χώρο εργασίας αποκτά παγκόσμια εμβέλεια

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επικροτεί την εφαρμογή του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων (OiRA) από την πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Το γερμανικό τμήμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας έχει αναπτύξει και προσαρμόσει ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας βάσει του OiRA για χρήση ειδικά από εταιρείες.

Η χρήση του OiRA από μια τόσο μεγάλη, πολυεθνική εταιρεία ενισχύει την προβολή και τη φήμη του ως αποτελεσματικής πλατφόρμας εκτίμησης κινδύνων.

Ο EU-OSHA και η Daimler είναι και οι δύο υποστηρικτές του παγκόσμιου Vision Zero (Όραμα Μηδέν) , το οποίο βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλα τα ατυχήματα, οι ασθένειες και οι τραυματισμοί στον χώρο εργασίας μπορούν να προληφθούν. Στο πλαίσιο αυτό, το γερμανικό τμήμα υγείας και ασφάλειας της Daimler συνεργάζεται με τον EU-OSHA με στόχο να καταστούν οι χώροι εργασίας όσο το δυνατόν ασφαλέστεροι.

Η εκτελεστική διευθύντρια του EU-OSHA, δρ Sedlatschek, τονίζει ότι «οι προσπάθειες της Daimler δεν εξυπηρετούν μόνο την κάλυψη των δικών της ειδικών αναγκών εκτίμησης κινδύνων, αλλά ωφελούν επίσης την ευρύτερη κοινότητα OiRA, καθώς τα χαρακτηριστικά του λογισμικού που έχει αναπτυχθεί μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν από άλλους οργανισμούς, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

Επιπλέον, η χρήση του OiRA από μια τόσο μεγάλη, πολυεθνική εταιρεία ενισχύει την προβολή και τη φήμη του ως αποτελεσματικής πλατφόρμας εκτίμησης κινδύνων».

Η δρ Sedlatschek και άλλο προσωπικό του Οργανισμού καθώς και εκπρόσωποι του γερμανικού δικτύου σημείων επαφής αντάλλαξαν πρόσφατα απόψεις με το τμήμα υγείας και ασφάλειας της Daimler σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του OiRA.

Η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη του λογισμικού OiRA αποτελεί σε μεγάλο βαθμό συνεργατική προσπάθεια, η οποία περιλαμβάνει την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ του EU-OSHA, της κοινότητας OiRA και της ΕΕ και των εθνικών εταίρων.

Για ποιους λόγους ενδείκνυται η χρήση του OiRA;

Η πλατφόρμα OiRA αναπτύχθηκε αρχικά με σκοπό να παράσχει στους εθνικούς εταίρους  του EU-OSHA (όπως υπουργεία και επιθεωρήσεις εργασίας) εργαλεία εκτίμησης κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, τα οποία είναι ειδικά ανά τομέα και προσαρμοσμένα στα εθνικά πλαίσια.

Η πλατφόρμα OiRA σχεδιάστηκε αρχικά με γνώμονα τις ανάγκες των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν πόρους και τεχνογνωσία για την αποτελεσματική εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων ΕΑΥ.

Το λογισμικό OiRA μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί για να καλύψει τις ανάγκες εταιρειών όλων των μεγεθών και σε όλους τους τομείς.

Τέσσερις σημαντικοί λόγοι για να χρησιμοποιήσετε το OiRA:

  • Διατίθεται δωρεάν και είναι εύχρηστο.
  • Παρέχει καθοδήγηση και πρακτικές λύσεις.
  • Επιτρέπει την υιοθέτηση ειδικής ανά τομέα προσέγγισης όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνων.
  • Μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να συμμορφωθούν με τις νομικές απαιτήσεις.

Η αυξανόμενη επιτυχία του OiRA είναι προφανής: το 2018 διενεργήθηκαν περισσότερες από 85.000 εκτιμήσεις κινδύνων με χρήση των εργαλείων OiRA και δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο περισσότερα από 20 νέα εργαλεία, με τον συνολικό αριθμό των εργαλείων να ανέρχεται σε 160. Επιπλέον, ορισμένες χώρες –Ιταλία, Λιθουανία και Σλοβενία– συνιστούν πλέον τη χρήση του OiRA στην εθνική τους νομοθεσία ή στις εθνικές τους στρατηγικές για την ΕΑΥ.

Αυτή η αποδοχή του OiRA σε εθνικό επίπεδο –σε συνδυασμό με προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ και με παραδείγματα ορθής πρακτικής σε επίπεδο εταιρειών– έχει καθοριστική σημασία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες της πλατφόρμας OiRA και την ενθάρρυνση της χρήσης της στο πλαίσιο της καθημερινής διαχείρισης της ΕΑΥ σε εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύνδεσμοι:

Σημειώσεις προς τους συντάκτες:

1.

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) είναι να προάγει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

Ο Οργανισμός ερευνά, αναπτύσσει και διανέμει αξιόπιστη, ισορροπημένη και αμερόληπτη πληροφόρηση σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και διοργανώνει πανευρωπαϊκές εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1994 και έχει την έδρα του στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Φέρνει σε επαφή εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κυβερνήσεων των κρατών μελών, των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και κορυφαίους εμπειρογνώμονες από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από άλλες χώρες.

Πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητές μας στο Facebook , το Twitter , το LinkedIn , το YouTube  ή να εγγραφείτε στο μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο ΕΑΥ. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε μέσω του RSS feeds, εάν θέλετε να λαμβάνετε τακτικά νέα και πληροφορίες από τον EU-OSHA.

http://osha.europa.eu

Check Also

Δευτέρα 11 Μαΐου η Γενική Συνέλευση του ΣΤΑΖΟΕ

Η έως τώρα επιλογή των περισσοτέρων να κινούνται εκτός σωματείου αποδείχτηκε τραγική για τον κλάδο με τα αποτελέσματα να είναι ορατά