Home / Περιβάλλον / 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας

Ήχος, Βίωμα, Εκπαίδευση
Καλαμάτα, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018

Η ακουστική οικολογία αποτελεί πεδίο συνάντησης επιστημών και τεχνών με στόχο την έρευνα των αλληλεπιδράσεων και σημασιών των ήχων σε περιβάλλοντα ζώντων οργανισμών. Εφαρμόζει δημιουργικές καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη της ακουστικής αντίληψης, την αισθητική καλλιέργεια και τη διασφάλιση της ηχοποικιλότητας και βιοποικιλότητας στις κοινωνίες.
Η έμφαση που έθεσε εξ αρχής σε ποικίλους τρόπους ακρόασης των ηχοτοπίων με το αφτί και το σώμα, απαγκιστρώνοντας την προσοχή από τα σύμβολα των ήχων (λέξεις, νότες…) και μεταφέροντάς την στους ίδιους τους ήχους, θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε ότι την τοποθετεί στο κέντρο της βιωματικής εμπειρίας, μέσα στην οποίαν το υποκείμενο χάνει την παθητικότητα του και γίνεται ενεργό μέρος της εμπειρίας.

Μέσω των ηχοπεριπάτων, μετέτρεψε την κοινότητα και τη φύση σε εργαστήριο και έδωσε ευκαιρίες για ακρόαση των ήχων στο χωρο-χρονικό τους πλαίσιο σε μία δυναμική σχέση μεταξύ τους αλλά και με τον ακροατή.
Πέρα από το αφτί και το σώμα, η ακουστική οικολογία χρησιμοποίησε επίσης εξ αρχής την τεχνολογία για την ηχογράφηση, αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχων. Το ηχοτοπίο δεν λειτούργησε μόνο ως αντικείμενο ανάλυσης αλλά και σύνθεσης, πολύ συχνά με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συνθέσεις φανταστικών ηχοτοπίων απετέλεσαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 «δυνητικά βιώματα», τα οποία όμως σύμφωνα με την Westerkamp σχετίζονταν στενά με τα πρωτογενή περιβάλλοντα, τα οποία αναπαριστούσαν με έναν βαθμό
αφαίρεσης που εξασφάλιζε την αναγνωρισιμότητα των ηχητικών πηγών.
Καθώς οι διάφορες τεχνολογίες του ήχου και της επικοινωνίας έχουν ‘εισχωρήσει’ σε πολλαπλά επίπεδα στην ακουστική οικολογία και στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση, προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης των προσφερόμενων δυνατοτήτων αλλά και των επιδράσεών τους στους χρήστες όλων των ηλικιών.

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, θα δώσει έναυσμα για έρευνα, κριτικό αναστοχασμό και δημιουργικές συζητήσεις και προτάσεις με επίκεντρο το βίωμα του ήχου στην Ακουστική Οικολογία και τις προεκτάσεις του στην Εκπαίδευση.
Κάποια από τα ερωτήματα που θα προσεγγισθούν είναι: Τι έχει να μας προσδώσει η μελέτη του ήχου ως βίωμα, ως εμπειρία; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει μια ακουστική βιωματική εμπειρία; Προς ποιες κατευθύνσεις διευρύνεται η αντίληψη του ακουστικού περιβάλλοντος μέσω του βιώματος; Πώς η Ακουστική Οικολογία είναι δυνατόν να ‘μπολιάσει΄ με δημιουργικές, βιωματικές προσεγγίσεις την εκπαίδευση σε διάφορα καλλιτεχνικά και επιστημονικά αντικείμενα, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης; Με τα όρια και τις
ισορροπίες ανάμεσα σε φυσικά και δυνητικά βιώματα να μετατοπίζονται σημαντικά στη σύγχρονη καθημερινότητα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων μια σύγχρονη εκπαίδευση στην ακουστική οικολογία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως βιωματική;

Θεματικές

 1. Ακουστική Οικολογία, Βίωμα, Εκπαίδευση
 2. Πρακτικές της Εκπαίδευσης που εστιάζει στον Ήχο
 3. Θόρυβος, Οικοσυστήματα, Ηχητικό Περιβάλλον, Ανθρωπογενές Περιβάλλον
 4. Ήχος και Βίωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες και Μέσα (Media)
 5. Ήχος και Ψηφιακή Εμπειρία στη Δυνητική και Επαυξημένη Πραγματικότητα
 6. Ο ήχος στην Τέχνη και την Οικολογία, Σύγχρονες Προσεγγίσεις
 7. Ηχοτοπία, Ηχοπερίπατοι, Έρευνα Πεδίου
 8. Μουσική, Ήχος, Βίωμα και Γραμματισμός (Literacy)
 9. Συνθέσεις Ηχοτοπίων και Ακουστική-Ακουσματική Εμπειρία
 10. Προσεγγίσεις Ανθρωπιστικών Επιστημών στον Ήχο και το Βίωμα
 11. Άλλες Επιστημονικές – Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις για τον Ήχο, το Βίωμα, την Εκπαίδευση
  Υποβολή Εισηγήσεων και Εργαστηρίων
  Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 31/05/2018:
  α) Εισηγήσεις που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές
  β) Βιωματικά Εργαστήρια που εντάσσονται στις προαναφερθείσες θεματικές
  γ) Μουσικά Έργα – Συνθέσεις
  δ) Εγκαταστάσεις (installations)
  ε) Παραστάσεις
  Οι προτάσεις θα αποσταλλούν ηλεκτρονικά με συμπληρωμένη τη φόρμα που βρισκέται στον ιστότοπο του
  συνεδρίου sound.sch.gr/acouexpedu/ (Υποβολή Προτάσεων).
  Κύριες Ημερομηνίες
  22/03/2018 Πρώτη Ανακοίνωση και πρόσκληση για αποστολή περιλήψεων
  31/05/2018 Λήξη υποβολής περιλήψεων και έναρξη κρίσεων εργασιών και εργαστηρίων.
  30/06/2018 Ανακοίνωση Κρίσεων στους Προτεινόμενους
  15/06/2018 Δεύτερη Ανακοίνωση – πρόγραμμα συνεδρίου
  27-30/09/2018 Διεξαγωγή 5ου Συνεδρίου Ακουστικής Οικολογίας

Διοργάνωση – Συμμετοχή

Το 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας αποτελεί συνδιοργάνωση με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η οποία είναι συντονιστικός φορέας του Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός», στις δραστηριότητες του οποίου εντάσσεται η συνδιοργάνωση αυτή. Το Συνέδριο σε τοπικό επίπεδο υλοποιείται από το Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, με
την ευγενική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό, με είσοδο χωρίς κόστος (δωρεάν). Στα εργαστήρια θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με ηλεκτρονικές δηλώσεις που θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου sound.sch.gr/acouexpedu/, μετά τη δεύτερη ανακοίνωση του Συνεδρίου. Σε όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Creative Commons License 5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας is licensed by Stayingalive.gr under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.
Αρέσει σε %d bloggers: