Home / Tag Archives: OiRA

Tag Archives: OiRA

OIRA ένα χρήσιμο εργαλείο για παραγωγούς και εταιρίες οπτικοακουστικών εκδηλώσεων

Η παγκόσμια μουσική βιομηχανία έχει θεσπίσει κανόνες οι οποίοι ηθελημένα παραβλέπονται στην Ελλάδα της οποίας ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της στηρίζεται στον τουρισμό. Τουρισμός = Πολιτισμός  Στην Ελλάδα ως …

Read More »

Το καινοτόμο εργαλείο OiRA για την εκτίμηση κινδύνων στον χώρο εργασίας αποκτά παγκόσμια εμβέλεια

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) επικροτεί την εφαρμογή του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων (OiRA) από την πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Το γερμανικό τμήμα …

Read More »
Creative Commons License OIRA ένα χρήσιμο εργαλείο για παραγωγούς και εταιρίες οπτικοακουστικών εκδηλώσεων is licensed by Stayingalive.gr under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 United States License.